Giải thưởng Hult năm 2015 – 1 triệu USD cho phát...

Deadline: November 18, 2014 Applications are now open for the 2015 Hult Prize. How will you change the world with US$1,000,000 in seed capital to scale...

International Friendship Day 2014 – Ngày Hội Tình Bạn Quốc Tế...

International Friendship Day là chương trình kết nối cộng đồng nhân lực cao cấp là cựu du học sinh Việt Nam trên khắp năm...

Đi & Mở: Tuyển thuyền viên cốt cán: Vượt biển tìm...

- 02 đêm biểu diễn nhạc kịch tại hai làng ven sông Nhuệ - 1500 người dân xem trực tiếp - Hơn 80 đơn vị báo,...

GETGREEN SUSTAINABLE CONSUMPTION TRAINING COURSE

GETGREEN VIETNAM PROJECT GetGreenVietnam project aims to promote sustainable consumption in Vietnam, and focuses on promoting sustainable lifestyles within average income populations in urban areas....

International Youth Leadership Conference

Don't miss the last chance to submit your application for 3rd International Youth Leadership Conference in Kuala Lumpur, Malaysia! Our latest round of acceptance is...