Cộng đồng viết

Cộng đồng viết

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Tải

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Tải – Những Kiến Thức Cần...

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Tải là một trong những điều kiện mang tính sống còn của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Logistics,... nó...
Amazon: Một doanh nghiệp giao nhận vận tải biển

Amazon: Một doanh nghiệp giao nhận vận tải biển

Amazon sẽ xuất hiện với tư cách là một doanh nghiệp giao nhận vận tải biển. Amazon.com Inc’s China đã được cấp phép kinh doanh...
Hoạt động logistics toàn cầu

Năm khó khăn lớn của hoạt động logistics toàn cầu

Hoạt động logistics toàn cầu là một lĩnh vực đa dạng đến mức khó mà gọi tên chính xác từng khó khăn. Tuy nhiên...
Hình 11: Cơ sơ giao hàng DAP (Incoterms 2010)

Hướng dẫn sử dụng Incoterm 2010

Trong kinh doanh quốc tế, các bên mua bán thường phải đàm phán rất kỹ lưỡng và chi tiết từng điều khoản trong hợp...
Trung tâm phân phối

Sự khác biệt giữa Nhà kho và Trung tâm phân phối

Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng các khái niệm "Nhà kho - Warehouse" và "Trung tâm phân phối - Distritution Center" thường được...
THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG LC – NHỮNG BÊN LIÊN QUAN

Thanh Toán Quốc Tế Bằng LC

Thanh toán quốc tế hiện nay có vai trò rất quan trọng truong hoạt động ngoại thương của các nước nói chung và các...
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Cách nhìn chính về các hoạt động trong chuỗi cung ứng

Có 2 cách nhìn chính về các hoạt động trong chuỗi cung ứng: Cycle view: Chuỗi các chu trình khép kín Push/Pull view: Gồm...

Trong tương lai, các CEO sẽ đi lên từ lĩnh vực...

Trong tương lai, các CEO sẽ đi lên từ lĩnh vực Chuỗi cung ứng. Đã từng bị coi là ngoài tầm với đến các vị...
hoạt động Chuỗi cung ứng

Sự trùng lập trong hoạt động Chuỗi cung ứng

Như đã giới thiệu ở bài Sự khác biệt giữa Logistics và Supply Chain. Mình đã phân tích theo quan điểm Unionist: Logistics là 1...
Amazon người tiên phong trong lĩnh vực logistics cho thương mại điện tửvideo

Amazon người tiên phong trong lĩnh vực logistics cho thương mại...

Bạn có biết vì sao Amazon người tiên phong trong lĩnh vực logistics cho thương mại điện tử  http://https://www.youtube.com/watch?v=z_R8feyCu-M