Cộng đồng viết

Cộng đồng viết

Xuất khẩu theo điều kiện FOB- doanh nghiệp đang tự làm...

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng Việt Nam đang  đi ngược với xu thế của toàn cầu khi xuất khẩu theo giá...

Nội dung Vận đơn hàng không.

Vận đơn hàng không được in theo mẫu tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA (IATA standard form). Một...

Lập và phân phối Vận đơn hàng không

Trách nhiệm lập Vận đơn hàng không Công ước Vac­sa­va 1929, điều 5 và điều 6 quy định như sau:ở mỗi người chuyên chở có...

Chức năng và phân loại Vận đơn hàng không (Airway bill...

Chức năng của Vận đơn hàng không Vận đơn hàng không bao gồm một số chức năng như sau: - Là bằng chứng của một hợp...