Local charges là gì? Các loại phí Local charges được thu trên 1 lô hàng

Local charges là gì? Các loại phí Local charges được thu...

Local charges là gì? Local charges là phí địa phương được trả tại cảng load hàng và cảng xếp hàng. Ngoài cước biển (Ocean Fee)...
kiến thức logistics

LC là gì? Letter of Credit/ Tín dụng thư là gì?

LC là gì? Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) là thư do ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người nhập...
1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL là gì?

1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL là gì?

3PL là người thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics cho từng bộ phận như: thay mặt...
MSDS là gì? - Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet) là gì?

MSDS là gì? Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material...

MSDS là gì? MSDS là Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (tiếng Anh viết tắt MSDS từ Material Safety Data Sheet) là một...
VGM là gì? Verified Gross Mass - VGM

VGM là gì? 5 phút để hiểu về VGM – Verified...

VGM là gì? VGM (Verified Gross Mass) là quy định trong công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác...
Forwarder là gì?

Forwarder là gì?

a. FORWARDER là gì?  Giao nhận quốc tế hay còn gọi là Freight Forwarder, hay còn gọi tắt là Forwarder. Về cơ bản, đây là...
Hàng tồn kho là gì? Quản trị hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là gì? Quản trị hàng tồn kho là...

Quản trị hàng tồn kho là gì? Nhiệm vụ của quản trị tồn kho là phải trả lời được 2 câu hỏi: Lượng tồn...
kiến thức logistics

Sự khác nhau giữa HBL và MBL

Các khác biệt căn bản của HBL và MBL (Master Bill of Lading và House Bill of Lading) 1. Mối quan hệ được điều chỉnh MBL điều...
ICD là gì? Điểm thông quan nội địa là gì?

ICD là gì? Điểm thông quan nội địa là gì?

ICD là gì? Khái niệm, chức năng và lợi ích của ICD ICD là cảng cạn/ cảng khô/ cảng nội địa, hoặc gọi tắc là...
thuê ngoài là gì

Thuê ngoài là gì? Outsourcing là gì?

Outsourcing (Thuê ngoài) là hình thức chuyển một phần chức năng nhiệm vụ của công ty ra gia công bên ngoài – những chức...