Đăng việc

Tin bạn đăng sẽ được duyệt trong vòng 24 tiếng. Vui lòng điền đầy đủ thông tin công ty của bạn để các ứng viên có thể liên hệ. Thời hạn hiển thị mặc định của công việc bạn đăng sẽ là 20 ngày. Bạn có thể đăng lại sau 20 ngày, không được đăng công việc trùng lặp, quảng cáo. Các công ty vi phạm những quy định trên sẽ không được đăng tin tuyển dụng trong vòng 1 tháng.

Hãy liên hệ [email protected] để được hỗ trợ đăng tải lên Fanpage Mr. Lô hoặc xét duyệt tin tuyển nhanh. Xin cảm ơn.

Vui lòng điền tên đầy đủ của địa điểm của công việc theo mẫu (Hồ Chí Minh, Hà Nội...)

Thông tin Công ty