Logistics Infographic

Tham khảo thêm:

E-Book Kho vận hiệu quả – Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh Logistics – WorldBank:

Bảng Tiếng Anh: Google DriveDropbox
Bảng Tiếng Việt: Google DriveDropbox

Bình luận