Nhân viên xuất nhập khẩu

  0
  37

  Website https://www.facebook.com/ailvietnam Alliance International Logistics Co., Ltd

  Chuẩn bị các hồ sơ xuất nhập khẩu theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo yêu cầu của nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, các cơ quan chức năng có liên quan (C.O, kiểm dịch …)
  Giải quyết và hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của khách hàng /công ty liên quan tới thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa.
  Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa tại hiện trường
  Báo cáo công việc tho yêu cầu của quy trình hoạt động phòng Logistics và của cấp trên
  Làm các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

  To apply for this job email your details to [email protected]