Thư viện Logistics

Công cụ Logistics

Đặc biệt: Quy trình Kinh doanh của một công ty Logistics

Chứng từ mẫu - Hợp đồng mẫu

 

Danh sách Khách hàng

 

Phụ phí Logistics
 • Các thành phần của THC-Terminal Handling Charge – Link Download
 • THC-SPLIT CHARGES TO SHPR-SHIP OPERATOR (ENG) – Link Download

 

Quy định-Thông tư

 

Quy Trình Xuất nhập khẩu
 • Các bước thực hiện HĐ Ngoại Thương – Link Download
 • Các bước xuất-nhập hàng sea, hàng air – Link Download
 • Chuẩn bị làm hàng Nhập Khẩu – Link Download
 • Chuẩn bị làm hàng Xuất Khẩu – Link Download
 • GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN  – Link Download
 • Hải Quan Hàng Nhập – Các giấy tờ cần chuẩn bị- Link Download
 • HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP HBL -GUIDELINES ON ISSUANCE OF HBL – Link Download
 • PHUONG PHAP GUI HANG BANG CONTAINER – Link Download
 • Quy trình chuyển Container từ Depot về kho CFS – Link Download
 • Quy trình làm hải quan và giao hàng hàng nhập đường biển hàng LCL – Link Download
 • Quy trình làm hải quan và giao hàng hàng xuất đường biển hàng FCL – Link Download
 • QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP – Link Download
 • QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT – Link Download
 • SÁU QUI TẮC TỔNG QUÁT MÃ HS – Link Download

Kiến thức chuyên ngành

Bài tập tình huống

 

Báo cáo - Số liệu chuyên ngành
 • FTA – Logistics Report 2015 – Link Download
 • Báo cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam – Quý IV 2015 – Link Download
 • Báo cáo ngành Logistics 07-2015 – Link Download
 • Cập nhật ngành Logistics Việt Nam – Tổng quan 2015  – Link Download
 • 2015 THIRD-PARTY LOGISTICS STUDY – Link Download
 • Efficient Logistics A Key to Vietnam’s Competitiveness – Link Download
 • Kho vận hiệu quả Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh – Link Download
 • Logistics Performance Index  2014 – Link Download
 • Phan tich chuoi gia tri lua gao vung dong bang song CL – 2011 – Link Download
 • Strategic Development 3PL – Link Download
 • The 2014 Logistics Performance Index – Link Download
 • The Logistics Report 2014 – Link Download
 • TRANSPORT_LOGISTICS Euro Charm – Link Download
 • VIETNAM LOGISTICS INDUSTRY – Link Download
 • Vietnam Transport  Logistics Sector analysis 2014 – Link Download
 • Country report of Vietnam: Key Logistics and Transport System and Facilities – Link Download
 • Rapid growth, Challenges and opportunities in Vietnam’s logistics limited connectivity – Link Download
 • Vietnamese Port Facilities and Logistics Development Overview – Link Download

 

EBook Logistics Tiếng Anh

 

EBook Logistics Tiếng Việt

 

Giáo trình Logistics

 

Incoterms

 

Luận văn Logistics
 • Khóa luận tốt nghiệp Những nhân tố tác động đến hoạt động logistics ở Việt Nam – Link Download
 • Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Phát triển hoạt động kinh doanh logistics cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam – Link Download
 • ĐỊNH HƯỚNG MARKETING QUAN HỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM – Link Download
 • Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics tại cảng Cái Cui – Link Download
 • Phát triển chuỗi dịch vụ Logistics cho Công ty T
 • NHH Giao nhận vận tải Sao Thái Bình Dương tại thị trường Việt Nam – Link DownloadPhát triển dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vinalines Logistics – Việt Nam trong điều kiện hội nhập – Link Download
 • PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM – Link Download
 • Phát triển hoạt động kinh doanh logistic cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam – Link Download
 • Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam – Link Download

Tiếng Anh Logistics

Tiếng Anh chuyên ngành Logistics

 

Tiếng Anh cơ bản

 

TOEIC