Hành trình của tàu container Murat K qua 3 cảng được ghi lại và tua nhanh còn 4 phút. Video sẽ cho các bạn thấy công đoạn xếp hàng, dỡ hàng và cập bến của một tàu container lớn như thế nào. Chúng ta cùng xem nhé.

Bình luận