Danh sách doanh nghiệp ở Hà Nội

Danh sách doanh nghiệp ở Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long II

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Khu công nghiệp Nội Bài

Link download: Google Drive

Danh sách khu công nghiệp Nội Bài

Khu công nghiệp Sài Đồng B

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Sài Đồng B

Khu công nghiệp Quang Minh

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Quang Minh

Khu công nghiệp Phú Nghĩa

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Phú Nghĩa

Khu công nghiệp công nghệ cao

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Công nghệ cao

Khu công nghiệp Hà Bình Phương

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Cụm công nghiệp Hà Bình Phương

Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội

Khu công nghiệp Minh Khai - Vĩnh Tuy

Link Download: Google Drive

Danh sách doanh nghiệp tại KCN Minh Khai - Vĩnh Tuy

Cụm công nghiệp Ngọc Hồi

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi

Khu công nghiệp Lai Xá

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Lai Xá

Khu công nghiệp Thanh Oai

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghiệp Thanh Oai

Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc

Nhà máy Nhật Bản

Link Download: Google Drive

Danh sách nhà máy Nhật Bản

Doanh nghiệp xuất khẩu

Link Download: Google Drive

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu

Danh sách khách hàng lẻ

Link Download: Google Drive

Danh sách khách hàng lẻ

 

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao