moi hop tac
Bao bì hàng hóa - Vai trò của bao bì trong hoạt động kinh doanh

Bao bì hàng hóa - Vai trò của bao bì trong hoạt động kinh doanh

Vai trò của bao bì là để bảo quản, bảo vệ hàng hoá, là yếu tố để tiết kiệm của cải xã hội. Theo quan niệm truyền thống, bao bì được xem là “vật bảo vệ sản phẩm”. Đứng ở góc độ thị trường, bao bì có ba chức năng cơ bản: Chức năng chứa đựng, bảo quản, bảo vệ hàng hoá trong quá trình lưu thông; Chức năng nhận biết (thông tin) và Chức năng thương mại.

Bao bì hàng hóa - Lịch sử và phân loại bao bì

Bao bì hàng hóa - Lịch sử và phân loại bao bì

Từ xa xưa, loài người đã biết tận dụng các loại lá cây, vỏ cây, da thú để tạo ra các bao bì thô sơ để chứa đựng các vật phẩm. Cùng với thời gian và sự phát triển khoa học công nghệ hiện đại, bao bì ngày càng đa dạng về chất liệu, mẫu mã và đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của con người.