moi hop tac
KỶ NGUYÊN CỦA SIÊU CHUYÊN MÔN HOÁ (PHẦN 1)

KỶ NGUYÊN CỦA SIÊU CHUYÊN MÔN HOÁ (PHẦN 1)

Phần lớn sự thịnh vượng của chúng ta hiện nay đến từ việc tăng năng suất lao động có được khi phân chia công việc thành những nhiệm vụ nhỏ, thực hiện bởi những người có chuyên môn. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, sự phân chia lao động này đã tiến đến một tầm cao mới. Chúng ta đang bước vào “kỷ nguyên của sự siêu chuyên môn hóa” (The age of hyperspecialization) – một khái niệm rất mới trong thế giới lao động.

Lựa chọn địa điểm - Các tiêu chí lựa chọn địa điểm

Lựa chọn địa điểm - Các tiêu chí lựa chọn địa điểm

Lựa chọn địa điểm; Các tiêu chí lựa chọn địa điểm sẽ quyết định việc thành công hay thất bại của hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng với nhiều giai đoạn vận chuyển.

Kanban là gì?

Kanban là gì?

Kanban là một thuật ngữ bắt nguồn từ công ty chế tạo xe hơi Toyota. Nơi có phương thức quản lý xí nghiệp thông minh, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế của Nhật bản và là tiêu chuẩn quản lý của các tập đoàn sản xuất lớn của Nhật hiện tại. 

Just In Time là gì? JIT là gì?

Just In Time là gì? JIT là gì?

Just In Time (JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại. Tóm lược ngắn gọn nhất của JIT là: Đúng sản phẩm; với đúng số lượng; tại đúng nơi; vào đúng thời điểm cần thiết.

MBO là gì? MBP là gì? Mô hình MBO MBP trong quản trị

MBO là gì? MBP là gì? Mô hình MBO MBP trong quản trị

MBO là gì? MBO là Management by Objectives; mô hình quản trị theo mục tiêu: Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu của cấp cao nhất, sau đó xác định mục tiêu và chỉ tiêu của các cấp thấp hơn hoặc trong thời hạn ngắn hơn. MOB Quản lý toàn bộ công việc dựa trên việc đo lường mục tiêu và dựa trên kế hoạch thực hiện mục tiêu. 

Sản xuất tinh gọn là gì? Lean Manufacturing là gì?

Sản xuất tinh gọn là gì? Lean Manufacturing là gì?

Sản xuất tinh gọn là gì? Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.