PMI tháng 10: Tồn kho tăng kỷ lục, các công ty lạc quan với hoạt động sản xuất trong tương lai

Sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã tăng trong suốt 11 tháng qua.

PMI tháng 10: Tồn kho tăng kỷ lục, các công ty lạc quan với hoạt động sản xuất trong tương lai

Theo báo cáo, chỉ số chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei – một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành sản xuất tháng 10 đã giảm xuống 51,7 điểm từ 52,9 điểm của tháng 9. Điều này biểu thị mức cải thiện nhẹ trong điều kiện kinh doanh tuy nhiên là mức cải thiện yếu nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã tăng trong suốt 11 tháng qua.

PMI tháng 10: Tồn kho tăng kỷ lục, các công ty lạc quan với hoạt động sản xuất trong tương lai - Ảnh 1.

Báo cáo này cũng cho biết các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện trong tháng 10 nhờ lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn và tồn kho hàng mua tăng kỷ lục. Tuy nhiên, tăng trưởng chững lại trong tháng. Trong khi đó, các công ty đã tăng giá cả đầu ra với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2014.

Nhân tố chính dẫn đến sự cải thiện điều kiện kinh doanh kỳ gần nhất là số lượng đơn đặt hàng mới tại các công ty sản xuất tiếp tục tăng cùng với những báo cáo cho biết nhu cầu khách hàng tăng lên cả ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Hơn nữa, tốc độ tăng tổng số lượng đơn đặt hàng mới đã nhanh hơn và trở thành mức cao của thời kỳ 4 tháng.

Mặc dù số lượng đơn đặt hàng mới tăng, các công ty có sản lượng gần như là ổn định, từ đó kết thúc thời kỳ tăng trưởng kéo dài 10 tháng. Sản lượng giảm ở lĩnh vực hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản, nhưng tăng ở lĩnh vực sản xuất hàng hóa tiêu dùng.

Sự kết hợp giữa mức tăng của số lượng đơn hàng mới và mức giảm nhẹ của sản lượng dẫn đến tăng lượng công việc tồn đọng trong tháng 10. Đây là mức tăng đầu tiên trong thời kỳ 7 tháng.

Các nhà sản xuất tiếp tục tăng lượng việc làm, từ đó kéo dài thời kỳ tạo việc làm thành 7 tháng. Tuy nhiên mức tăng gần đây nhất là yếu hơn mức cao của 5,5 năm được ghi nhận trong tháng 9.

Các công ty tiếp tục muốn tăng hàng tồn kho trong tháng 10, lượng tồn kho mua hàng tăng nhanh nhất trong lịch sử khảo sát. Mức tăng này được hỗ trợ bằng mức tăng mạnh và nhanh hơn của hoạt động mua hàng trong tháng. Tồn kho hàng thành phẩm cũng tăng và đây là lần tăng thứ 2 liên tiếp. Hơn nữa mức tăng gần đây nhất là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 5/2015.

Giải thích cho việc tồn kho hàng mua tăng mạnh cùng với tốc độ tăng gia tăng thành mức nhanh nhất kê từ khi thu thập dữ liệu vào tháng 3/2011, báo cáo này cho biết đó là do những nỗ lực tăng hàng tồn kho cho hoạt động sản xuất trong tương lai và hoạt động mua hàng tăng mạnh đã hỗ trợ cho mục tiêu này. Tồn kho tăng mạnh nhất ở các công ty sản xuất hàng hóa trung gian.

PMI tháng 10: Tồn kho tăng kỷ lục, các công ty lạc quan với hoạt động sản xuất trong tương lai - Ảnh 2.

Tồn kho hàng mua tăng kỷ lục.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào vẫn hầu như ngang bằng với tốc độ của tháng 9 khi một thành viên nhóm khảo sát cho biết giá cả trên thị trường nguyên vật liệu đã tăng. Một số người trả lời khảo sát đã chuyển chi phí đầu vào cao sang cho khách hàng dẫn đến việc giá cả đẩu ra tăng tháng thứ 2 liên tiếp. Tốc độ tăng chi phí tháng 9 cao nhất trong 28 tháng.

Dữ liệu của Nikkei cũng cho thấy tháng 10 hiệu suất hoạt động của người bán hàng đã cải thiện tháng thứ 2 liên tiếp khi các thành viên nhóm khảo sát cho biết các nhà cung cấp đã đáp ứng tích cực những yêu cầu giao hàng nhanh.

Theo Thời Đại