Zalora Tuyển Dụng Procurement Intern 2015

Tin tiếng Anh vui lòng xem phía dưới

Zalora Tuyển Dụng một Procurement Intern nhiệt huyết và tài năng để tham gia cùng đội. Hãy gửi CV (tiếng Anh) của bạn đến [email protected] và sở hữu ngay công việc này nhé’.

Nhiệm vụ

Procurement Intern sẽ là một thành viên trong môi trường khởi nghiệp năng động với nhiệm vụ đảm bảo việc duy trì hiệu quả các quá trình thu mua. Vị trí này sẽ bao gồm quản lý việc thực hiện các đơn đặt hàng, theo dõi hóa đơn, đảm bảo quá trình ủy quyền hợp lý, và chuyển các vấn đề đến đúng người phụ trách, nếu cần

Thực hiện các hoạt động thu mua bao gồm lên kế hoạch và ưu tiên mua bán

Đảm bảo việc mua bán tuân theo các chính sách hợp lý và giáo dục cho đơn vị kinh doanh về các yêu cầu cần tuân thủ

Thu thập và đánh giá đề xuất của nhà cung cấp; thương lượng để có giá tốt, các điều khoản và ưu đãi tốt hơn

Quản lý việc duyệt các yêu cầu thu mua, thực hiện các đơn hàng, và kiểm tra, cập nhật và duy trì các đơn hàng đến khi hoàn tất

Đảm bảo các đơn hàng phù hợp với các hợp đồng với nhà cung cấp và báo cáo các các điều khoản không thỏa mãn

Làm việc với đội tài chính, các văn phòng địa phương và khu vực, nhà cung cấp để đảm bảo việc thanh toán các hóa đơn

Nhận ra các cơ hội và đưa ra cải tiến để đảm bảo hiệu quả

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý

Yêu cầu

Có sự hiểu biết tốt về quá trình thu mua

Có khả năng giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói

Có khả năng làm việc với ít sự trợ giúp và quản lý các vấn đề không rõ ràng

Có khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc, tổ chức, ưu tiên, đưa ra quyết định, làm việc năng suất và hiệu quả với hạn hoàn thành

Có thể làm việc với độc, nhưng có khả năng tự tạo động lực

Hạn nộp: Càng sớm càng tốt

————————————————————-

ZALORA is searching for a passionate and hands-on Procurement Intern to join our team. Please send your CV to [email protected] and own the job now

Responsibilities

 • The Procurement Intern will be a part of an entrepreneurial and fast-paced environment with responsibility to ensure the effective and efficient maintenance of the procurement processes. This role will involve leading the execution of purchase orders, following-up on any invoices, ensuring proper authorizations, and forwarding to the correct individuals for issues resolution, if needed.
 • Perform all sourcing and procurement activities including planning and prioritizing purchasing
 • Ensure purchases adhere to existing policies and educate the business on compliance requirements
 • Compile and evaluate suppliers’ proposals; Negotiate for better pricing, terms and conditions
 • Manage approval of purchase requests, execute purchase orders, and review, update, and maintain purchase orders until they are closed
 • Ensure orders adhere to supplier agreements and contracts and report any non-conformances
 • Interface with the finance teams, local and regional offices, and providers to ensure correct payment of all invoices
 • Identify opportunities and make improvements to achieve efficiencies
 • Perform ad-hoc duties as assigned by management

Requirements

 • Good understanding of procurement processes
 • Ability to interact and communicate effectively both verbally and in written correspondence
 • Ability to work under minimal guidance and manage ambiguity
 • Ability to handle various tasks simultaneously, organize, prioritize, make decisions and work efficiently and effectively under deadlines
 • Collaborative, team oriented, but also autonomous and self-driven