Mr. Lô trân trọng kính mời sự hợp tác từ các tổ chức và cá nhân theo nhiều hình thức khác nhau (bảo trợ truyền thông, đưa tin, đăng banner…)

  • Các công ty có nhu cầu tuyển dụng
  • Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng bá về sự kiện trong ngành.

Các đơn vị muốn hơp tác với Mr. Lô vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email:info@logistics4vn.com

Bài liên quan