[HN] UNICEF Việt Nam Tuyển Dụng Supply Assistant (Tạm Thời) 2016

UNICEF Vietnam đang tuyển dụng ứng viên tạm thời cho vị trí Supply Assistant, GS-5 level

Thời gian: 6 tháng

Địa điểm: Hà Nội

Hạn chót: 18:00 ngày 4/2/2016

Yêu cầu:

Học vấn: Hoàn thành bậc giáo dục trung học, ưu tiên ứng viên có bằng kỹ thuật hoặc đại học trong lĩnh vực liên quan đến công việc của tổ chức.

Kinh nghiệm: 5 năm công tác văn thư, hành chính với kinh nghiệm chuyên môn trong việc mua nhiều loại vật liệu và dịch vụ. Kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu máy tính, để duy trì các hồ sơ đấu thầu. Ứng viên được đào tạo kỹ thuật và các văn bằng có liên quan sẽ được xem xét cho 4 năm kinh nghiệm hơn là 5 năm.

Ngôn ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt

–  (Để biết chi tiết về năng lực vui lòng tham khảo UNICEF Professional Competency Profiles)

i) Giá trị cốt lõi (Bắt buộc)
– Khả năng cam kết
– Đa dạng và Hòa nhập
– Tính toàn vẹn

ii) Năng lực cốt lõi (Bắt buộc)
– Truyền thông [II] – Làm việc với con người [II] – Cương quyết để có kết quả [II]

iii) Năng lực công việc (Bắt buộc)
– Phân tích (II)
– Áp dụng Chuyên môn kỹ thuật (II)
– Lập kế hoạch và tổ chức (II)
– Làm theo hướng dẫn và các thủ tục (II)

Xem hồ sơ công việc đầy đủ tại đây

Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc tương tự và mong muốn đóng góp tích cực và lâu dài để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em, xin vui lòng gửi qua email (đơn đăng ký bản cứng sẽ không được chấp nhận)

  • Mẫu đơn P11 (Mẫu đơn về lịch sử công tác cá nhân của Liên Hợp Quốc ),
  • letter of interest (bằng tiếng Anh) và
  • scan các văn bằng chứng chỉ liên quan

Email: [email protected]

Tiêu đề email: Supply Assistant (TA)

Chỉ những ứng viên đạt yêu cầu mới được gọi cho vòng kiểm tra / phỏng vấn. Những cố gắng làm ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn của UNICEF sẽ tự động bị loại

———————–

UNICEF Viet Nam is looking for national candidates for the temporary post Supply Assistant, GS-5 level.

Duration: 6 months

Duty Station: Ha Noi.

Submission Deadline: 18:00 hours on 04 February 2016.

Qualifications and experience required:

1. Education

Completion of secondary education, preferably supplemented by technical or university courses in a field related to the work of the organization.

2. Work Experience

Five years of progressively responsible clerical or administrative work with specialized experience in purchasing a variety of materials and services. Experience with computer databases, for the maintenance of procurement records. Relevant technical training and diplomas will be considered for 4 years of experience over 5 years.

3. Language Proficiency

Fluency in English and Vietnamese.

4. Competency Profiles (For details on competencies please refer to the UNICEF Professional Competency Profiles.)

i) Core Values (Required)
Commitment
Diversity and Inclusion
Integrity

ii) Core Competencies (Required)
Communication [ II ] Working with People [ II ] Drive for Results [ II ]

iii) Functional Competencies (Required)
Analyzing (II)
Applying Technical Expertise (II)
Planning and Organizing (II)
Following Instructions and Procedures (II)

Download the full Job Profile here

If you have got experience of working in a similar capacity and want to make an active and lasting contribution to build a better world for children, please send via email (applications in hard copy will not be accepted) detailed P11 Form (UN Personal History Form), letter of interest (in English) and scanned copies of relevant degrees to:

E-mail: [email protected]

Please clearly mention the post title Supply Assistant (TA) in your email subject.

Only short-listed candidates will be called for test/interview. Any attempt to unduly influence UNICEF’s selection process will lead to automatic disqualification of the applicant.