Danh sách tổng hợp mẫu hợp đồng Logistics

Mẫu hợp đồng Chuyển giao công nghệ 

Link download: Google Drive

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

Mẫu hợp đồng đại diện

Link Dowloand: Google Drive

Mẫu hợp đồng đại diện

Mẫu hợp đồng Đại lý

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng đại lý

Mẫu hợp đồng Gia công đặt hàng

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng

Mẫu hợp đồng Hợp tác kinh doanh

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng Liên doanh

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu hợp đồng News Paper

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng News Paper

Mẫu hợp đồng Thuê nhà xưởng, kho bãi

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

Mẫu hợp đồng Ủy thác Xuất nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Mẫu hợp đồng Ủy thác xuất nhập khẩu

Mẫu hợp đồng dịch vụ Logistics - CMA Service Contract

Link Download: Google Drive 

Mẫu CMA Service Contract

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao