[Miền Bắc] Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Sunrise Smart Shirts 2015

[Miền Bắc] Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Của Sunrise Smart Shirts 2015

Địa chỉ các nhà máy

  • Nhà máy Smart Shirts Garments Manufacturing Bảo Minh,KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (YS2)
  • Nhà máy Smart Shirts Kniting Hưng Yên, Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (SSK)
  • Nhà máy Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang, KCN Vân Trung, Bắc Giang (SK2)

Các vị trí tuyển dụng: QA (quản lí chất lượng sản phẩm), PPC (Quản lí đơn hàng), PMC (quản lí nguyên vật liệu), CSR (trách nhiệm xã hội), Supply chain ( quản lí chuỗi cung ứng), ACC (kế toán), HRD (nhân sự)

Địa điểm làm việc: làm việc tại một trong các nhà máy YS2, SK2, SSK tại Nam Định, Hưng Yên hoặc Bắc Giang

Mức lương sau thử việc: Từ 6 đến 9 triệu

Thời gian làm việc: Làm việc trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

Lợi ích khác:

  • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, quốc tế
  • Cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ
  • Được đi đào tạo tại Trung Quốc

Hồ sơ ứng tuyển:

  • Gửi CV bằng tiếng Anh tới địa chỉ: [email protected]
  • Tiêu đề CV: Smart Shirts – MT – Họ và tên

​Hạn nộp: 31/10/2015