Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Prudential 2015

08d374bf2a48a4b39aaa7eb63df04193

Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Prudential 2015

Prudential Management Trainee Program 2015 nhằm mục tiêu khám phá và phát triển những tài năng sinh viên là cử nhân mới ra trường thông qua những thử thách và chuẩn bị những kỹ năng để trở thành những lãnh đạo tương lai của Tập Đoàn Bảo Hiểm Prudential Việt Nam.

Chương trình dành cho mọi sinh viên mới tốt nghiệp với GPA bình quân 7/10 hoặc 2.5/4 trở lên, có khả năng tư duy nhanh nhạy, năng động, có khả năng giao tiếp tốt và mục tiêu rõ ràng để trở thành những lãnh đạo thực sự tại tập đoàn bảo hiểm hang đầu tại Việt Nam.

Hãy nắm lấy cơ hội và nhanh chóng ứng tuyển ngay hôm nay!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hãy luôn cập nhật Fanpage để biết thêm các thông tin chi tiết về chương trình năm nay.