Xuất nhập khẩu Quý 1 2016: Xuất siêu 1,36 tỷ USD

(HQ Online)- Theo số liệu thống hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 76,17 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó trị giá xuất khẩu là 38,77 tỷ USD, tăng 6,6% và trị giá nhập khẩu là 37,4 tỷ USD, giảm 4%.

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong quý I giai đoạn 2010-2016.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 3-2016 đạt 29,61 tỷ USD, tăng 45,2% so với tháng trước (do tháng trước có số ngày nghỉ lễ nhiều). Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 15,12 tỷ USD, tăng 49,7% và tổng trị giá nhập khẩu là 14,49 tỷ USD, tăng 40,8% so với tháng 2-2016. Xét về số tuyệt đối, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 9,22 tỷ USD so với tháng trước, trong đó xuất khẩu tăng hơn 5 tỷ USD và nhập khẩu tăng 4,2 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 thặng dư gần 624 triệu USD, qua đó nâng mức thặng dư thương mại trong quí I năm 2016 đạt 1,36 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3-2016 đạt 8,07 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 1,01 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3-2016.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 3-2016 tăng so với kỳ 1 tháng 3-2016 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 133 triệu USD; hàng dệt may tăng 111 triệu USD; dầu thô tăng 101 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 97; giầy dép các loại tăng 81 triệu USD; hàng thủy sản tăng 55 triệu USD; sắt thép các loại tăng 37 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 3 năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 38,77  tỷ USD tăng 6,6%  tương ứng tăng 2,4 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 3-2016 đạt 5,68 tỷ USD, tăng 12,7% tương ứng tăng  641 triệu USD so với kỳ 1 tháng 3-2016. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này là 27,28 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 70,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3-2016 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 897 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 3-2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 3-2016 tăng so với kỳ 1 tháng 3-2016 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 172 triệu USD;  máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng gần 172 triệu USD; vải các loại tăng gần 113 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 79 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng hơn 51 triệu USD… Bên cạnh đó có một số nhóm hàng có kim ngạch giảm so với kỳ 1 tháng 3-2016 là: thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 64 triệu USD; ngô giảm gần 24 triệu USD; bông các loại giảm 20 triệu USD…

Như vậy, tính đến hết tháng 3-2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 37,4 tỷ USD, giảm 4% (tương ứng giảm 1,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 4,57 tỷ USD, tăng 10,4%  tương ứng tăng 430 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 3-2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này trong tháng 3-2016 đạt 22,49 tỷ USD, giảm 4,5% tương ứng giảm 1,06 tỷ USD so với tháng 3-2015.

Bảo Hà