Điểm danh những tỉnh, thành xuất khẩu tỷ USD

Hết tháng 5, cả nước có 12 tỉnh, thành phố đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 2 địa phương so với cùng kỳ năm 2015, theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan.


Biểu đồ trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu các tỉnh phía Bắc (đơn vị tính tỷ USD). Biểu đồ: T.Bình.

Biểu đồ trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu các tỉnh phía Bắc (đơn vị tính tỷ USD). Biểu đồ: T.Bình.


Biểu đồ trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu các tỉnh Đông Nam bộ(đơn vị tính tỷ USD). Biểu đồ: T.Bình.

Biểu đồ trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu các tỉnh Đông Nam bộ(đơn vị tính tỷ USD). Biểu đồ: T.Bình.

2 địa phương mới tham gia vào nhóm các địa phương xuất khẩu chủ lực, đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên là Bắc Giang và Tây Ninh. Trong đó, Bắc Giang đạt 1,04 tỷ USD, tăng 280 triệu USD so với cùng kỳ; Tây Ninh đạt 1,103 tỷ USD, tăng 112 triệu USD.

Trong đó, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là TP.HCM, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Xét theo khu vực địa lý, có 7 tỉnh, thành phố nằm ở khu vực phía Bắc và 5 địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, hết tháng 5, khu vực miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng song Cửu long chưa có địa phương nào đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Hải quan