Điều kiện được hưởng ưu đãi C/O mẫu E thế nào?

Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có C/O mẫu E (Form E) nhưng được chuyển tải qua nước thứ ba trước khi về Việt Nam phải nộp thêm chứng từ gì để được hưởng ưu đãi thuế quan?

C/O mẫu E
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Mới đây, trên một diễn đàn về thủ tục hải quan, một doanh nghiệp nêu vướng mắc, DN nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, có C/O mẫu E (Chứng nhận xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN và Trung Quốc- ACFTA). Hàng hóa được chuyển tải (từ Trung Quốc) sang cảng Pusan (Hàn Quốc) trước khi về Việt Nam.

Khi làm thủ tục hải quan cho lô hàng này tại một chi cục hải quan cửa khẩu ở Hải Phòng, cơ quan Hải quan yêu cầu DN phải xuất trình Vận tải đơn chở suốt (Bill) mới được hưởng ưu đãi thuế.

Liên quan đến vướng mắc trên, phóng viên Báo Hải quan liên hệ với một lãnh đạo Phòng Giám sát Quản lý về hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) để được giải đáp.

Theo vị lãnh đạo này, trường hợp hàng hóa có C/O mẫu E trước khi về Việt Nam được vận chuyển qua một hoặc nhiều lãnh thổ của quốc gia không phải là thành viên của ACFTA, để được hưởng ưu đãi thuế quan, DN phải nộp thêm các chứng từ theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Điều 21 Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định: Khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hoặc nhiều bên không phải là thành viên của ACFTA, DN phải nộp các chứng từ sau cho cơ quan Hải quan của bên nhập khẩu, gồm:

Vận tải đơn chở suốt được cấp tại nước xuất khẩu;

C/O mẫu E do Tổ chức cấp C/O của bên xuất khẩu cấp;

Bản sao của hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm;

Các chứng từ chứng minh rằng các yêu cầu tại khoản 3 Điều 8 của Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM đã được tuân thủ.

T.Bình

Hải quan Online