Các nhóm hàng xuất khẩu chính tháng 2-2016

(HQ Online)- Theo số liệu thông kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 2 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam sơ bộ đạt 46,69 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó trị giá xuất khẩu đạt 23,68 tỷ USD, tăng 3%.

Các nhóm hàng xuất khẩu chính tháng 2-2016
Diễn biến trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam theo tháng từ tháng 1-2015 đến tháng 2-2016.

Điện thoại các loại & linh kiện: Trong tháng 2-2016, xuất khẩu của mặt hàng này đạt 2,44 tỷ USD tăng 7,6 % so với tháng đầu năm 2016. Tính đến hết tháng 2-2016, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 4,71 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại & linh kiện của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm là Liên minh châu Âu (EU) với 1,51 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 32,1% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là: Tiểu Vương Quốc Ảrập thống nhất 639 triệu USD, giảm 5,1%; Hoa Kỳ 547 triệu USD, tăng 1,92 lần; Hàn Quốc là gần 295 triệu USD, tăng 5,86 lần… so với cùng kỳ năm 2015.

Hàng dệt may: Trong tháng 2, xuất khẩu đạt 1,23 tỷ USD, giảm 38,6% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 3,28 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm là:  Hoa Kỳ đạt 1,61 tỷ USD, tăng 4,2%; sang EU đạt gần 457 triệu USD, giảm nhẹ 1,3%; sang Nhật Bản đạt 408 triệu USD, giảm 0,2%; sang Hàn Quốc đạt gần 333 triệu USD, tăng 5,4%… so với 2 tháng/2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Xuất khẩu trong tháng 2-2016 đạt 1,05 tỷ USD, giảm 16,4% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 2,31 tỷ USD và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

EU là tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 2 tháng/2016 với 608 triệu USD, tăng 22,8%; tiếp theo là sang Trung Quốc đạt 338 triệu USD, tăng 4,8%; Hoa Kỳ đạt 329 triệu USD, giảm 12%; sang Hà Lan đạt hơn 283 triệu USD, tăng mạnh 90,7%… so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại: Trong tháng 2 gần 642 triệu USD giảm 45,5% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 1,87 tỷ USD tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 2 tháng/2016, xuất khẩu giày dép các loại sang Hoa Kỳ đạt gần 603 triệu USD tăng 8,9%; sang EU đạt 628 triệu USD tăng 5,6%; sang Nhật Bản đạt 136 triệu USD, tăng 22,6%… so với cùng kỳ năm 2015.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trong tháng 2-2016, xuất khẩu đạt hơn  560 triệu USD, giảm 23% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt 1,29 tỷ USD và tăng15,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 2 tháng/2016, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt hơn 294 triệu USD, tăng 46,6%; sang Nhật Bản: 219 triệu USD, tăng 5,9%; sang Trung Quốc đạt 110 triệu USD, tăng 34,5% so với 2 tháng/2015.

Hàng thủy sản: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 328 triệu USD, giảm 40,6% so với tháng 1, đưa kim nghạch xuất khẩu trong 2 tháng/2016 đạt 880 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu hàng thủy sản 2 tháng/2016 sang Hoa Kỳ đạt 190 triệu USD, tăng 22,5%; sang EU đạt 87,4 triệu USD, tăng 3,3%; sang Nhật Bản là 116,7 triệu USD, giảm nhẹ 1,3%; sang Trung Quốc đạt hơn 76 triệu, tăng 34,9%…, so với 2 tháng đầu năm 2015.

Gỗ & sản phẩm gỗ: Xuất khẩu trong tháng đạt 325 triệu USD, giảm 46,3% so với tháng 1-2016, nâng kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm cảu mặt hàng này đạt mức 943,6 triệu USD, giảm ​nhẹ 3,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 2 tháng/2016, nhóm hàng gỗ & sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt 370 triệu USD, tăng 6,7%; sang Nhật Bản đạt hơn 147 triệu USD tăng 0,7%; sang Trung Quốc đạt hơn 105 triệu USD giảm 30,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Gạo: Lượng gạo xuất khẩu của cả nước tháng 2/2016 đạt hơn 474,7 nghìn tấn với trị giá đạt hơn 200 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 7,5% về trị giá so với tháng 1-2016. Với kết quả đạt được trong tháng 2 đã đưa kim ngạch xuất khẩu gạo trong 2 tháng/2016 đạt hơn 963 nghìn tấn, với trị giá đạt hơn 417 triệu USD, tăng tương ứng 99,8% về lượng và 88,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 2 tháng/2016 chủ yếu sang Inđônêxia với hơn 330 nghìn tấn tăng 21,21%, trị giá đạt 131 triệu USD tăng19,5%; tiếp theo là Trung Quốc với 160,5 nghìn tấn; Philippin với hơn 134 nghìn tấn, …cao hơn nhiều lần so với mức xuất khẩu cùng kỳ năm 2015.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 2/2016 là 119 nghìn tấn, trị giá đạt gần 200 triệu USD, giảm 30,1% về lượng và giảm 32,3% về trị giá so với tháng 1-2016, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng/2016 đạt gần 297 nghìn tấn, tăng 27,3% và trị giá đạt 507,6 triệu USD tăng 3,4% so với 2 tháng/2015.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cà phê sang EU là hơn 140 nghìn tấn, tăng 11,7%; sang Hoa Kỳ đạt 38,8 nghìn tấn, tăng 58%; sang Nhật Bản là 13,3 nghìn tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015,…

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: Trong tháng xuất khẩu mặt hàng này đạt 181triệu USD, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2015, đưa kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 2 tháng đầu năm đạt gần 458 triệu USD, tăng  13,8% so với 2 tháng/2015.

Hoa Kỳ vẫn là đối tác chính nhập khẩu túi xách, ví, vali mũ và ô dù của Việt Nam với 171 triệu USD, tăng 11,2% so với 2 tháng/2015; tiếp theo là EU với trị giá gần 127 triệu USD, tăng 21,5%…

Bảo Hà