Được hoàn thuế nếu C/O bổ sung hợp lệ

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn cụ thể đối với việc hoàn thuế trong trường hợp DN nộp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Được hoàn thuế nếu C/O bổ sung hợp lệ
Nếu C/O đảm bảo hợp lệ, cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho DN theo quy định hiện hành. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với trường hợp DN nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư 38, thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho DN theo quy định hiện hành.

Được biết, tại công văn số 1122/TCHQ-GSQL hướng dẫn, trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1-1-2016 mà Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh C/O, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của C/O theo quy định.

Nếu không nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O và thông tin khai báo trên C/O thì xem xét chấp nhận C/O. Trường hợp có nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O, thông tin khai báo trên C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa gửi hồ sơ báo cáo về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh.

Với các trường hợp DN đề nghị nộp bổ sung C/O cho các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 38/2015/TT-BTC (ngày 1-4-2015), các Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Các trường hợp DN đề nghị nộp bổ sung C/O cho các lô hàng đăng ký tờ khai hải quan sau thời điểm hiệu lực của Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hải Nam