Mời gọi đầu tư bãi hàng ga Đồng Đăng

Tổng công ty Đường sắt VN mời gọi các nhà đầu tư tham gia dự án khu vực bãi hàng ga Đồng Đăng.

Mời gọi đầu tư bãi hàng ga Đồng Đăng

Để tiếp tục triển khai các dự án xã hội hóa đầu tư vào đường sắt, nâng cao năng lực vận tải, Tổng công ty Đường sắt VN đã lập dự án đầu tư khu vực bãi hàng ga Đồng Đăngvà mời gọi rộng rãi các nhà đầu tư tham gia.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 319 tỷ đồng. Tổng công ty Đường sắt VN sẽ cho thuê có điều kiện khu vực bãi hàng và khu chỉnh bị đầu máy hiện tại của ga Đồng Đăng tại Km 162+446 tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn (thuộc xã Phú Xá và xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Còn nhà đầu tư sẽ đầu tư toàn bộ công trình.

Tuy nhiên, nhà đầu tư phải đề xuất phương án và thực hiện đầu tư trên cơ sở phương án thiết kế của Tổng công ty Đường sắt VN đã được phê duyệt để kinh doanh phát triểnvận tải đường sắt. Mặt khác, nhà đầu tư phải là doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh logistics; Có chức năng kinh doanh vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải có liên quan đến kinh doanh vận tải đường sắt; Có kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt hoặc sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt; Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với ngành nghề kinh doanh; Có năng lực tài chính…

Thời gian nhận hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư từ 8h30 ngày 12/1 đến trước 10h ngày 14/1/2016 tại Tổng công ty Đường sắt VN.

Kỳ Nam