[HCM] Tiki tuyển dụng Business Analyst

 

maxresdefault

[HCM] Tiki tuyển dụng Business Analyst

Mô tả công việc:

  • Phân tích chi tiết nghiệp vụ phần mềm để quản lý các hệ thống vận hành, quản lý ngành hàng của TIKI
  • Tài liệu hóa các nghiệp vụ thành tài liệu kỹ thuật, hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm
  • Thiết kế các quy trình phát triển và quản lý sản phẩm phần mềm
  • Hỗ trợ kiểm thử phầm mềm trước

Yêu cầu

  • Sử dụng tốt các công vụ để tài liệu hóa: Word, EXCEL, UML
  • Có kiến thức tốt về nghiệp vụ thương mại điện tử là một lợi thế
  • Kỹ năng phân tích, đánh giá nghiệp vụ. Có kinh nghiệm làm việc với cross-team
  • Có khả năng testing là một lợi thế

Hãy gởi CV về cho chúng tôi tại [email protected]