4 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tăng trưởng 2 con số

Rau quả; hạt điều; cà phê; hạt tiêu là 4 nhóm hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có mức tăng trưởng 2 con số, một sự khởi sắc so với tình trạng ảm đạm của cùng kỳ năm 2015.

Biểu đồ trị giá kim ngạch xuất khẩu 4 nhóm hàng nông sản chủ lực tính đến hết tháng 9, đơn vị tính “tỷ USD”. Biểu đồ: T.Bình.

Căn cứ thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, hết tháng 9, cả 4 nhóm hàng trên đều đạt tổng trị giá kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Trong đó, cà phê là nhóm hàng nông sản xuất khẩu lớn nhất của nước ta với trị giá kim ngạch đạt 2,515 tỷ USD. Đứng các vị trí tiếp theo là hạt điều đạt 2,045 tỷ USD; rau quả đạt 1,813 tỷ USD; hạt tiêu đạt 1,197 tỷ USD.

Xét về tốc độ tăng trưởng, rau quả có sức tăng mạnh nhất với trị giá kim ngạch vượt 31,8% so với cùng kỳ năm 2015; tiếp theo là cà phê tăng 23,7%; hạt điều tăng 15,4%; hạt tiêu tăng 14,3%.

Việc tăng trưởng mạnh mẽ nêu trên là một sự khởi sắc trong hoạt động xuất khẩu của các mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta so với cùng kỳ năm 2015. Bởi cùng kỳ năm ngoái, cà phê và hạt tiêu là 2 nhóm hàng có mức tăng trưởng âm về trị giá kim ngạch, trong đó cà phê giảm tới 29,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014, trong khi hạt tiêu giảm 0,6%.

Đối với mặt hàng rau quả, mức tăng trưởng về trị giá 9 tháng đầu năm 2015 là 19% thấp hơn mức 31,8% của năm nay.

Trong 4 nhóm hàng kể trên chỉ có hạt điều là mặt hàng có mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ 2015 đạt 20,1%).

Xét về trị giá tuyệt đối, 9 tháng qua, 4 nhóm hàng nông sản kể trên đóng góp 7,57 tỷ USD vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước, cao hơn 1,342 tỷ USD so với cùng kỳ 2015.

Nhờ đó, tỷ trọng của các nhóm hàng trên trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước cũng tăng từ mức 5,2% năm ngoái lên xấp xỉ 5,9% tính đến hết tháng 9.

T.Bình