3 Ebook giúp bạn chọn nghề nghiệp Logistics phù hợp

Sau đây là 3 Ebook có thể giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về cơ hội nghề nghiệp Logistics. Mr Lô hy vọng sẽ một phần giúp bạn định hướng nghề nghiệp Logistics tốt hơn cho bản thân các bạn đam mê lĩnh vực này.

3 Ebook giúp bạn chọn nghề nghiệp Logistics phù hợp
Getting started on your Logistics Career

Đây là một ebook ngắn gọn, sẽ giúp bạn thấy được tổng quát Logistics là gì, trong ngành có những mảng gì và những mẹo giúp bạn có những lợi thế khi phỏng vấn cho những vị trí Logistics.
DOWNLOAD-> Morai-Logistics-Career-in-Logistics-ebook

3 Ebook giúp bạn chọn nghề nghiệp Logistics phù hợp

Distribution & Logistics Manager Competency Model
Ebook này sẽ đi sâu hơn về những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức và vai trò của một người quản lý trong mảng Logistics. Qua ebook này, bạn sẽ biết được bạn cần cải thiện những kỹ năng, kiến thức hay phẩm chất gì để phù hợp với những công việc trong ngành Logistics.
DOWNLOAD-> distribution-and-logistics-managers-competency-model_2

3 Ebook giúp bạn chọn nghề nghiệp Logistics phù hợp

Transport, Logistics & Supply Chain Career Map
Những vị trí, công việc và yêu cầu đối với từng vị trí trong ngành Logistics & Supply Chain. Đồng thời đính kèm mức lương cơ bản trong ngành. Lưu ý: Mức lương chỉ có tính chất tham khảo.
DOWNLOAD-> TransportLogisticsandSupplyChainCareerMap_001