Doanh nghiệp Logistics nội địa: Đã sẵn sàng cho hội nhập với hàng loạt FTA?

Thường được nhắc đến với nhiều hạn chế như quy mô kém, thị phần nhỏ, năng lực công nghệ và quản trị chưa cao… vấn đề tận dụng cơ hội để phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics nội địa, trong bối cảnh Việt Nam đã kết thúc đàm phán và ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhận được khá nhiều quan tâm.

doanh nghiệp logistics nội địa
Ảnh minh họa

Trong đó, những lo lắng và nghi ngại lại có phần nhiều hơn là phấn khởi và lạc quan. Tuy nhiên, thực tế nhóm doanh nghiệp này đã sẵn sàng đến đâu.

FBNC