Trái kỳ vọng gia nhập AEC, cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu của Việt Nam vào ASEAN đều giảm

Sau 5 tháng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu lẫn nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường ASEAN đều giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu giảm tới 2 con số.

Trái kỳ vọng gia nhập AEC, cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu của Việt Nam vào ASEAN đều giảm

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực từ 31/12/2015. Một trong nhiều mục tiêu của AEC là thúc đẩy giao thương trong nội khối, mà Việt Nam được đánh giá là một trong những nước hưởng lợi.

5 tháng kể từ khi AEC có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam vào thị trường ASEAN đều giảm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 6,8 tỷ USD, giảm 13,5%. Kim ngạch nhập khẩu sang khối này đạt 9,4 tỷ USD, giảm 4,2%.

Cùng với ASEAN, Nhật Bản cũng là thị trường Việt Nam giảm cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu lần lượt ở mức 2,2% và 6,4%.


Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Hàn Quốc trở thành điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu sang thị trường này đều có mức tăng lớn nhất. Kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 4,3 tỷ USD, tăng 39,5%.

Kim ngạch nhập khẩu sang nước này đạt 12,1 tỷ USD, tăng 6,4%. Hàn Quốc trở thành quốc gia Việt Nam nhập khẩu nhiều thứ 2, sau Trung Quốc.

Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 1,36 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,74 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 9,10 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch khẩu 5 tháng ước đạt 66,3 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đat 67,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Trí Thức Trẻ