[HCM] DAMCO Tuyển Dụng OCE Customer Service Executive 2016

[HCM] DAMCO Tuyển Dụng OCE Customer Service Executive 2016

Mục đích:

Nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. OCE Customer Service Executive sẽ chịu trách nhiệm

 • Đặt chỗ, lên kế hoạch cho chuyển hàng theo yêu cầu khách hàng, giải quyết các thắc mắc và các vấn đề dịch vụ của khách hàng
 • Chuẩn bị và gửi đặt hàng cho người giao hàng và cũng như nhanh chóng, chủ động giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc quản lý lô hàng.
Trách nhiệm chính:

– Tập trung vào các dịch vụ khách hàng chính:

 • Dễ dàng làm việc;
 • Cung cấp kịp thời các tài liệu;
 • Chủ động thông báo ;
 • Xử lý ngoại lệ;
 • Xử lý các yêu cầu cách hiệu quả

– Đặt chỗ với các nhà cung cấp / chủ hàng

– Lập kế hoạch với các nhà cung cấp / chủ hàng và nội bộ với nhà kho, VAS, …

– Làm việc  với các chủ hàng / khách hàng / Account Managers/ Commercial team để đảm bảo giải quyết kịp thời và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

– Chịu trách nhiệm cross sell/up sell, giữ chân khách hàng.

– Theo dõi các đặt hàng lớn, giải quyết thắc mắc

– Ghi nhận và báo cáo việc thực hiện các quy định dành cho khách hàng để đưa ra các khuyến nghị thích hợp cho:

 • Dịch vụ giao hàng
 • Dịch vụ gặp thất bại

– Làm việc với KAMs/ Commercial team để thiết lập và tăng cường các mối quan hệ khách hàng.

– Tuân thủ yêu cầu của khách hàng và theo dõi KPIs tương ứng

– Viết các báo cáo theo phân công của quản lý

Yêu cầu:

Kiến thức về  công việc & Kinh nghiệm dịch vụ khách hàng

– 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong một nhóm dịch vụ khách hàng lớn hoặc trong ngành Logistics với kinh nghiệm chăm sóc  khách hàng

– Ưu tiên ứng viên có kiến thức về hệ thống làm việc của Damco (Kewill, myDamco, vv)

– Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về chính sách và quy trình của Damco liên quan đến những vấn đề sau:

 • Tiêu Chuẩn Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng, Tiêu Chuẩn Báo Giá và Chính Sách Giá
 • Chuyển tiếp hàng hóa (VAS, bảo hiểm, …)

– Kĩ năng giao tiếp

– Giao tiếp tốt và tự tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

Hướng đến kết quả công việc

– Hướng đến nâng cao dịch vụ khách hàng

– Khả năng tổ chức khi làm việc dưới áp lực cao

– Thành viên năng động trong nhóm – làm việc cùng những người khác để đạt được kết quả, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội

Kỳ vọng:

– Quản lý đặt chỗ và giao hàng

 • Nhận dự báo, đặt chỗ từ khách hàng
 • Làm việc với Commercial team về tỷ giá bán và tỷ giá mua (đối với hàng hóa tự do)
 • Làm việc với văn phòng ở nơi nhận (đối với hàng hóa được chỉ định)
 • Làm việc với Local carrier management team (đối với hàng hóa xuất khẩu) và Damco origin (đối với hàng hóa tự do được nhập khẩu) để sắp xếp đặt chỗ với các hãng theo yêu cầu từ khách hàng.
 • Làm việc với OPS team để đảm bảo rằng lô hàng đã được cập nhật trong hệ thống và HBL/FCR/invoice/Arrival Notice/Delivery Order được cấp cho khách hàng một cách chính xác và đúng thời hạn
 • Làm việc với VAS team (nếu cần thiết) để cung cấp dịch vụ VAS cho khách hàng
 • Theo dõi thanh toán từ khách hàng

– Quản lý chất lượng

 • Thực hiện và cung cấp sáng kiến địa phương
 • Đảm bảo việc tuân thủ các điều khiển kiểm toán nội bộ và bên ngoài

– Theo dõi và giải quyết thắc mắc

 • Đảm bảo rằng lô hàng được giao đúng hạn
 • Đảm bảo dữ liệu được nhập đúng vào hệ thống.
 • Làm việc với OPS team để giải quyết kịp thời các vấn đề của khách hàng và đảm bảo rằng các thắc mắt được giải quyết và đáp ứng kịp thời

– Quản lý quan hệ khách hàng

 • Nâng cao hiểu biết về công việc kinh doanh và nhu cầu của khách hàng
 • Xác định các cơ hội cross sell/up sell để giữ chân khách hàng dính.
 • Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho commercial team về các cơ hội cross sell/up sell

– Quản lý thông tin

 • Phối hợp với Commercial team và cập nhật cơ sở dữ liệu giá – khách hàng
 • Cập nhật Đăng ký
 • Duy trì dữ liệu khách hàng
 • Tạo SOP cho yêu cầu cụ thể của khách hàng bao gồm hóa đơn, giải quyết yêu cầu, giải quyết tranh chấp, chứng thực
 • Viết báo cáo KPI khách hàng

  Thông tin liên hệ:

  Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh kèm Cover letter đến [email protected]  hoặc [email protected]

  Lưu ý tiêu đề email: [DAM] Chức vụ – Tên của bạn

  Hạn nộp: 16/2/2016

   

  Về Damco: tại đây