[HN] Yusen Logistics Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Chứng Từ Hải Quan

[HN] Yusen Logistics Tuyển Dụng Nhân Viên Làm Chứng Từ Hải Quan

Mục đích:

Prepare all docs for custom clerance and complete all procedure to clear customs for shipment of customers and debit note maker…

Accountabilities:
 • Prepare docs for customs clearance
 • Receiving docs from customer
 • Checking all necessary docs for customer clearance
 • Tax calculation/ tax refund control (if any)
 • Sending docs to customer for sign and chop and collect back
 • Customs clearance
 • Transfering data to customs systems (using E-cus)
 • Bringing docs to customs office to complete all customs clearance procedure
 • Debit issuance
 • Preparing debit note after completion of delivery
 • Sending debit note to customer on time
 • Ensuring the confirmation of customer on debit note on time
Requirements:
 • Bachelor of Art in Economics/ Foreign trade
 • Experience: 2 years experiences at the same position
 • Good computer skill, communication skill
 • Ability to act decisively to resolve problems

Địa chỉ làm việc: Tầng 8, Toà nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạn nộp: Càng sớm càng tốt
Thông tin chi tiết và nộp CV: Tại Đây

Thông tin chi tiết về Yusen: Yusen information