Những nhóm hàng xuất khẩu chính 3 quý năm 2014

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong 9 tháng năm 2014 đạt hơn 217,48 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng gần  24,99 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 109,87 tỷ USD, tăng 14,4%, tương ứng tăng hơn 13,83 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm:

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 9 đạt 722 triệu USD, giảm 5,3% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng lên 5,75 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Các thị trường chính của thuỷ sản Việt Nam trong 9 tháng 2014 đã có tốc tộ tăng khá cao, trong đó, sang Hoa Kỳ đạt 1,28 tỷ USD, tăng 26,8%; sang EU đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 27,1%; sang Hàn Quốc đạt 467 triệu USD, tăng 44,6%. Riêng thị trường Nhật Bản đạt 850 triệu USD, có mức tăng thấp hơn là 8,4%.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 9-2014 là 97 nghìn tấn, trị giá đạt 214 triệu USD, giảm 0,4% về lượng và giảm 1,3% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết quý III-2014, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt 1,39 triệu tấn, trị giá đạt 2,88 tỷ USD, tăng 35,3% về lượng và tăng 31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Gạo: Trong tháng 9, lượng gạo xuất khẩu là 519 nghìn tấn, giảm 21,7% và trị giá đạt 243 triệu USD, giảm 19,4% so với tháng trước. Như vậy, tính đến hết quý III-2014, lượng xuất khẩu nhóm hàng này là 5,01 triệu tấn, giảm 5,4% và trị giá đạt 2,28 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng qua, Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 1,7 triệu tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, xuất sang Philippines đạt 1,13 triệu tấn, tăng hơn 2 lần. Tính chung, lượng gạo xuất sang 2 thị trường này đạt 2,82 triệu tấn, chiếm 56% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Cao su: Tháng 9-2014, lượng cao su xuất khẩu đạt 128 nghìn tấn, trị giá đạt 206 triệu USD, tăng 12% về lượng và 7,3% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết quý III-2014, lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước đạt 698 nghìn tấn, giảm 3,4% và trị giá đạt 1,23 tỷ USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2013 (tương ứng giảm 480 triệu USD, trong đó do giá giảm là 422 triệu USD và do lượng giảm là 58 triệu USD).

Trung Quốc vẫn là đối tác chính nhập khẩu cao su của Việt Nam trong 9 tháng qua với 292 nghìn tấn, giảm 9,6% và chiếm tới 42% lượng cao su xuất khẩu của cả nước; tiếp theo là Malaysia 138 nghìn tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2013…

Dầu thô: Trong tháng 9, lượng xuất khẩu là 615 nghìn  tấn, giảm 28,8%, trị giá là 470 triệu USD, giảm 32,6% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9-2012, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt 6,84 triệu tấn, tăng 10,3% và kim ngạch đạt 5,81 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô của Việt Nam trong 9 tháng qua chủ yếu được xuất khẩu sang Australia 1,71 triệu tấn, tăng 43,6%; sang Nhật Bản 1,61 triệu tấn, giảm 9,2%; sang Trung Quốc 1,27 triệu tấn, tăng 96,1%; sang Malaysia 736 triệu tấn, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2013…

Than đá: Xuất khẩu than đá của Việt Nam trong tháng là 585 nghìn tấn, tăng 9,6% so với tháng trước. Tính đến hết quý III-2014, lượng xuất khẩu than đá của cả nước là 5,84 triệu tấn, giảm 34,9% với trị giá là 435 triệu USD, giảm 32,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất nhập khẩu than đá của Việt Nam, chiếm 61% tổng lượng than đá xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên trong 9 tháng qua, xuất khẩu than đá sang thị trường này chỉ đạt 3,58 triệu tấn, giảm gần ½ so với 9 tháng năm 2013.

Hàng dệt may: Xuất khẩu trong tháng 9 đạt 1,94 tỷ USD, giảm 9,4% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng năm 2014 lên 15,52 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013 (tương ứng tăng 2,48 tỷ USD).

Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 7,36 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 989 triệu USD); sang EU đạt 2,44 tỷ USD, tăng 24,1% (tương ứng tăng 473 triệu USD); sang Nhật Bản đạt 1,93 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng hơn 189 triệu USD) và sang Hàn Quốc 1,54 triệu USD, tăng 42% (tương ứng tăng 456 triệu USD) so với 9 tháng năm 2013.

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 761 triệu USD, giảm 16,8% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9-2014, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 7,44 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 2,55 tỷ USD, tăng 25,2%; Hoa Kỳ đạt 2,41 tỷ USD, tăng 25,6%; sang Nhật Bản đạt 396 triệu USD, tăng 38,1%; sang Trung Quốc đạt 372 triệu USD, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy: Trong tháng 9-2014 đạt gần 100 triệu USD, giảm 1,8% so với tháng trước. Tính đến hết 9 tháng năm 2014 đạt kim ngạch 785 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Các thị trường xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy của Việt Nam trong 9 tháng năm 2014 như: Hồng Kông đạt gần 104 triệu USD, tăng mạnh 57,6%  so với cùng kỳ năm 2013; thị trường Indonesia đạt kim ngạch 84 triệu USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013; tiếp theo các thị trường như Campuchia, Trung Quốc; ….

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 9-2012 đạt 2,04 tỷ USD, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 quý năm 2014 lên 17,26 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng tăng 1,75 tỷ USD). Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 9 tháng qua là EU với 6,29 tỷ USD, tăng 2,4% và chiếm 44% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là: Tiểu Vương Quốc Ảrập thống nhất 2,85 tỷ USD, tăng 8,2%; Hoa Kỳ 916 triệu USD, tăng gấp gần 3 lần; Hồng Kông 631 triệu USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013…

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 9 đạt 982 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 3 quý năm 2014 lên 7,49 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 9 tháng qua với 1,53 tỷ USD, giảm 5,9%; tiếp theo là EU 1,45 tỷ USD, giảm 15,4%; Hoa Kỳ 1,26 tỷ USD, tăng 32,1% và Hồng Kông 569 triệu USD, tăng 93,1%  so với cùng kỳ năm trước.

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: Trong tháng 9-2014, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 331 triệu USD, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng lên 1,28 tỷ USD, tăng mạnh 36,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu sang  Hồng Kông 1,05 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 82% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9-2014 đạt 397 triệu USD, giảm 9,6% so với tháng trước. Đến hết tháng 9-2014 kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt  hơn 4,16 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2013

Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2014 như: Nhật Bản đạt kim ngạch hơn 1,51 tỷ USD; Trung Quốc đạt 533 triệu USD; Hoa Kỳ đạt kim ngạch 430 triệu USD; …

Bảo Hà
Theo Hải Quan