Nộp tiền thuế ấn định theo thời hạn nộp thuế của tờ khai

(HQ Online)- Trước vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Tháp trong việc tính thời điểm nộp thuế đối với những tờ khai bị cơ quan Hải quan ấn định thuế, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn về vấn đề này.

DN có trách nhiệm tự xác định thời hạn nộp tiền thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế đã ấn định.

Được biết, Cục Hải quan Đồng Tháp đã thực hiện ấn định thuế đối với trường hợp của Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất Phương Ngọc Thúy tự ý tiêu thụ nội địa đối với nguyên phụ liệu còn tồn thuộc các tờ khai NK nguyên phụ liệu để gia công đăng ký sau ngày 1-7-2013.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì: “các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 1-7-2013, cơ quan Hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Tháp làm việc với Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất Phương Ngọc Thúy để thông báo cho Công ty có trách nhiệm tự xác định thời hạn nộp tiền thuế ấn định và tính tiền chậm nộp tương ứng với số tiền thuế đã ấn định.

Hải Nam