Chi tới 13 tỷ USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị

(HQ Online)- Hết tháng 6, cả nước chi 13,085 tỷ USD nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, theo thông tin vừa được Tổng cục Hải quan công bố.

Biểu đồ 3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất tính đến hết tháng 6. Đơn vị tính: tỷ USD. Đồ họa: T.Bình.

Kết quả trên dù có sụt giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng nhóm hàng này tiếp tục là mặt hàng có trị giá kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước, chiếm 16,26% tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Ngoài máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, hết tháng 6, cả nước có một nhóm hàng khác đạt trị giá kim ngạch nhập khẩu hơn 10 tỷ USD là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 12,623 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Cùng với 2 nhóm hàng trên, hết tháng 6, cả nước có 17 nhóm hàng nhập khẩu khác đạt trị giá từ 1 tỷ USD trở lên. Một số nhóm hàng nhập khẩu lớn đang chú ý khác như: Vải các loại hơn 5 tỷ USD, tăng 1,7%; điện thoại và linh kiện đạt gần 4,8 tỷ USD, giảm 8,3%; chất dẻo nguyên liệu đạt 2,816 tỷ USD, tăng 0,1%…

Nhìn vào kết quả trên dễ dàng nhận thấy sự thua sút về tốc độ tăng trưởng của các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực so với cùng kỳ năm 2015.

Như trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng hết tháng 6-2015 đạt mức tăng trưởng tới 36% so với cùng kỳ 2014; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 35%; vải các loại tăng 10,3%…

Tính chung đến hết tháng 6, tổng trị giá kim ngạch hàng nhập khẩu cả nước đạt hơn 80 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ 2015. Đây cũng là chiều hướng đi xuống mạnh khi hết tháng 6-2016, tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng tới 17,1%.

 

T.Bình