Quy trình cấp vận đơn đường biển

Bước 1: shipper/consignor giao hàng cho đại lý tàu tại cảng bốc và yêu cầu ký phát vận đơn.
Bước 2: nhằm xác định bằng chứng của việc giao nhận hàng, đại lý tàu cảng bốc ký phát cho người gởi hàng vận đơn gốc, thông thường nó gồm 3 bản: 3/3 original B/L
Bước 3: có 2 cách
cách 1: shipper trực tiếp gởi 1 bản original B/L cho consignee ( nhưng phải gởi nhanh vì sợ trễ hàng và phải gởi đảm bảo)
cách 2: shipper gởi original B/L cho consignee thông qua hệ thống bank ( gởi bằng cách nào là phụ thuộc vào các phương thức thanh toán trong contract)
Bước 4: Đại lý tàu cảng dỡ gởi thông báo hàng tới cho consignee( NOA: notice of Arrival). ở đây thường thì consignee phải chủ động đoán ngày tàu tới cảng dỡ để lấy hàng chủ động hơn,
Bước 5: Consignee xuất trình B/L hợp lệ
Bước 6: Bước đổi lệnh
đại lý tàu cảng dỡ ký phát D/O( delivery Order) ,thông thường 1 tờ B/L đổi được 3 tờ D/O ( cầm 3 tờ đem về ). Consignee làm thủ tục nhập khẩu, nếu là hàng nguyên cont thì đi tới đại lý hãng tàu làm thủ tục đóng thuế bank ( nếu có) và ký cược mượn cont ( thường 1 cont phải ký cược 400k) vậy là ok rồi.
Bước 7: Đại lý tàu cảng dỡ giao hàng cho consignee trên cơ sở consignee xuất trình lệnh giao hàng.