Sử dụng nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ xe ô tô nhập khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa phát đi văn bản thông báo đến các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý xe ô tô nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan tăng cường kiểm tra khai báo và xuất xứ ô tô nhập khẩu. Ảnh: T.Hòa

Theo đó, việc tăng cường công tác quản lý theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 16875/BTC-PC và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan được áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất tất cả xe ô tô thuộc Chương 87 Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam (trừ xe ô tô nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoài giao).

Đối với việc khai báo và kiểm tra xuất xứ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan phải khai báo thông tin (số, ngày, tháng, năm) Giấy chứng nhận xuất xứ (bao gồm C/O hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) trên tờ khai hải quan, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ tại thời điểm cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan.

Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định tại Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với xe ô tô có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thỏa thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo các Hiệp định thương mại FTAs mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, công chức Hải quan thực hiện việc kiểm tra xuất xứ theo quy định tại từng Hiệp định tương ứng, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Đối với các trường hợp nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ không thuộc trường hợp nêu trên, công chức Hải quan kiểm tra đối chiếu các thông tin trên chứng từ chứng nhận xuất xứ với nội dung khai hải quan, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa nếu có nghi ngờ về tính trung thực của các chứng từ này thì báo cáo lãnh đạo chi cục tạm dừng thông quan, đồng thời có văn bản hoặc email trao đổi với nước cấp xuất xứ để xác minh nguồn gốc xe.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, đối với các lô hàng xe ô tô đã thông quan trước ngày 28-11-2016, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp rà soát lại hồ sơ để xác định cụ thể nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chú trọng kiểm tra đối chiếu các thông tin về số khung, số máy của xe giữa nội dung khai hải quan với thông tin trong hồ sơ hải quan, Giấy đăng ký hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trường hợp phát hiện số khung có dấu hiệu tẩy xóa, mài mòn đóng mã số mới hoặc có nghi ngờ về nguồn gốc, xuất xứ của xe ô tô thì phối hợp trao đổi với cơ quan đăng kiểm hoặc trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để xác minh cụ thể.

Đối với xe ô tô kinh doanh tạm nhập-tái xuất cũng được chỉ đạo tăng cường quản lý. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ hải quan kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng ô tô làm thủ tục hải quan theo phương thức kinh doanh tạm nhập-tái xuất, thực hiện công tác quản lý hải quan về thời hạn lưu giữ, địa điểm lưu giữ theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và chính sách quản lý đối với mặt hàng ô tô kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Cơ quan Hải quan tăng cường phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng khác liên quan tại khu vực cửa khẩu nhằm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa qua các khu vực cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không, hai bên cánh gà cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, khu vực địa bàn hoạt động hải quan.

Không cho phép thay đổi cửa khẩu xuất hàng đã đăng ký với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục tái xuất.

N.Linh