Tuần lễ không tác động – No Impact Week HCMC

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ Tuần lễ không tác động – No Impact Week HCMC (Link fanpage: https://www.facebook.com/niwhcmc)

Chủ đề: One change, Billion changes – truyền thông những việc làm đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được, nhưng sẽ dễ dàng tạo thành làn sóng nếu tất cả đồng lòng.

Thời gian: từ 08/10/2014 đến hết ngày 08/11/2014. Trong đó:
– 20/10/2014 – 02/11/2014: nhận sản phẩm. Hạn chót nhận sản phẩm : 24h00 ngày 02/11/2014.
– 03/11/2014: tổ chức buổi giao lưu chia sẻ về sản phẩm dự thi.
– 20/10/2014 – 08/11/2014: bình chọn trực tuyến. Hạn chót bình chọn: 09h00 ngày 08/11/2014.
– 08/11/2014: công bố kết quả và trao giải.

Các giải thưởng:
– Hạng mục TVC: 1 giải đặc biệt do BGK chấm (gồm hiện kim, áo No Impact Week, giấy chứng nhận); 1 giải bình chọn (gồm hiện kim, giấy chứng nhận).
– Hạng mục Print-Ad: 1 giải đặc biệt do BGK chấm (gồm hiện kim, áo No Impact Week, giấy chứng nhận); 1 giải bình chọn (gồm hiện kim, giấy chứng nhận).
– Cơ cấu giải thưởng: nội dung 70%, hình thức 30%.

Thể lệ chi tiết xem: http://baochi.edu.vn/niw/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-tvc-va-thiet-ke-print-ad/