Vận đơn là gì? Bill of Lading - B/L là gì?

Vận đơn là gì? Bill of Lading – B/L là gì? Vận đơn là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được xếp lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp. Sau đây là những nội dung cơ bản của vận đơn:

– Vận Đơn Là Gì? Bill Of Lading – B/L Là Gì? Link

– Chức năng của Vận đơn (Bill of Lading – B/L): Link

– Tác dụng và phân loại vận đơn: Link

– Nội dung và những đặc điểm của vận đơn: Link

– Những lưu ý khi sử dụng vận đơn đường biển: Link

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao