Xuất siêu 1,15 tỷ USD trong tháng đầu năm

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trong tháng 1/2017 nền kinh tế xuất siêu tới 1,15 tỷ USD.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1/2017 đạt hơn 27,53 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm gần 6,13 tỷ USD so với tháng 12/2016. Trong đó, xuất khẩu là 14,34 tỷ USD, giảm 13,5%, tương ứng giảm 2,24 tỷ USD; nhập khẩu là gần 13,19 tỷ USD, giảm 22,8%, tương ứng giảm gần 3,89 tỷ USD.
Tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2017 tăng 4,8%, tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD; trong đó xuất khẩu tăng 5,7%, tương ứng tăng 768 triệu USD; nhập khẩu tăng 3,9%, tương ứng tăng 495 triệu USD.

Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1,15 tỷ USD trong tháng 1/2017.

Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại trong tháng 1/2017 có mức thặng dư lớn trong đó góp phần không nhỏ từ thặng dư từ thị trường Hoa Kỳ với 2,34 tỷ USD; Hà Lan thặng dư 481 triệu USD; Nhật Bản thặng dư 370 triệu USD; … Các thị trường thâm hụt lớn vẫn là Trung Quốc với mức thâm hụt gần 2,14 tỷ USD; Hàn Quốc với hơn 1,7 tỷ USD; …