Biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 (kèm link download)

​Từ ngày 01/01/2016, Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế chính thức có hiệu lực, theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2015.
Bạn có thể download Biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 tại đây.
Biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 bản exel: Link download.
Tại Thông tư 182/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã cắt giảm thuế nhập khẩu của 9 mặt hàng.

Cụ thể, mặt hàng cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá và các loại thịt khác (mã 0303.19.00) giảm từ 18% xuống 16%.

8 mặt hàng ô tô có mức giảm từ 2% đến 4%, bao gồm: Xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã 8703.23.40), xe dung tích xi lanh trên 2.500 cc (mã 8703.23.94), xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.51), xe loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons), SUV và xe thể thao nhưng không kể xe van), loại khác (trừ dạng CKD) (mã 8703.24.59), xe ô tô có nội thất được thiết kế như căn hộ (mã 8703.24.70), xe bốn bánh chủ động (mã 8703.24.91), xe loại dung tích xi lanh trên 3.000 cc, loại khác (trừ dạng CKD) (mã 8703.24.99), xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấn.

Theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mức thuế đối với các mặt hàng chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc từ cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các sản phẩm này cũng được điều chỉnh giảm từ 40% xuống 30%; mặt hàng khô dầu đậu tương được điều chỉnh tăng từ 0% lên 2%; mặt hàng màng BOPP được điều chỉnh từ 5% lên 6%; mặt hàng sợi từ polyeste được điều chỉnh từ 0% lên 3%.

Bên cạnh đó, thuế xuất khẩu của một số mặt hàng đá (nhóm 25.17) được điều chỉnh từ 14% và 17% về cùng mức 15%; bột cacbonat canxi có kích thước từ 0,125 mm trở xuống được điều chỉnh tăng từ 5% lên 10%; dăm gỗ từ 0% lên 2%; dải nhôm cuộn từ 0% lên 20%; đồng phế liệu từ 0% lên 22%.

Mặt hàng inmenit hoàn nguyên được chi tiết tại nhóm 28.23 và điều chỉnh giảm mức thuế suất từ 15% xuống 10%.
Thông tư 182/2015/TT-BTC cũng sửa đổi tiêu chí 1 mặt hàng than gỗ rừng trồng theo kiến nghị của doanh nghiệp trước đó.
Để thực hiện thống nhất một Biểu thuế chung, sau khi có hiệu lực Thông tư số 182/2015/TT-BTC đồng thời bãi bỏ một loạt văn bản khác, gồm: Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014, Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014, Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014, Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014, Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014, Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014, Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014, Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014, Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015, Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015, Thông tư số 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015, Thông tư số 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015, Thông tư số 131/2015/TT-BTC ngày 27/8/2015, Thông tư số 141/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015, Thông tư số 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015, Thông tư số 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 và các quy định khác của Bộ Tài chính về thuế XK, NK ưu đãi trái với quy định tại Thông tư này.

Theo customs.gov.vn