Bỏ một thủ tục, dệt may tiết kiệm ngàn tỉ

Một DN quy mô vừa và lớn tốn vài trăm triệu đến 2 – 3 tỉ đồng/năm cho kiểm tra hàm lượng formaldehyt; ước tính toàn ngành phải chi trả cho kiểm tra chuyên ngành tối thiểu 3.000 tỉ đồng/năm.

Xem thêm – Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ Thông tư 37

detmay1510