Galaxy Note 7 bị thu hồi, thủ tục hải quan như thế nào?

Sau sự cố lỗi sản phẩm Galaxy Note 7, Samsung đang thực hiện chiến dịch thu hồi sản phẩm. Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hoạt động thu hồi sản phẩm của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, khoản 1 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP năm 2015 của Chính phủ quy định cụ thể về các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại. Các hình thức tái nhập gồm tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất, tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa, tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài) và tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Khoản 3 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định này. Theo đó, không yêu cầu Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với hoạt động tái nhập sản phẩm Galaxy Note 7 đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất hoặc tiêu hủy, đề nghị Công ty SEV căn cứ các quy định tại Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP để thực hiện và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động này theo quy định.

N.Linh
Theo Hải Quan