Bức tranh logsitics Việt Nam: Sẽ sáng hơn?

BizLIVE – Có thể thấy đa số các doanh nghiệp logsitics nội địa đang hoạt động có quy mô nhỏ, năng lực tài chính, trình độ quản lý hạn chế, chủ yếu vẫn dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ logistics 2PL và cụ thể ở đây là dịch vụ vận tải hàng hóa…