Sau khi ký kết, TPP sẽ tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam?

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, sau khi Hiệp định TPP được ký kết, TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025.
TPP Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán TPP hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định tại Atlanta. Nguồn: internet