Chương trình Young Professionals của Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc hiện đang tìm kiếm các ứng viên tài năng muốn xây dựng sự nghiệp là một công chức viên quốc tế. Chương trình Young Professionals (YPP) là một cuộc tuyển chọn các tài năng mới cho Liên Hợp Quốc thông qua bài kiểm tra đầu vào hàng năm. Đối với các chuyên gia trẻ trên toàn thế giới, bài kiểm tra là nền tảng để xây dựng sự nghiệp tại Liên Hợp Quốc. Chương trình này xây dựng dựa trên bài kiểm tra tuyển chọn cạnh tranh (National competitive recruitment examination, NCRE) được tổ chức lần cuối cùng vào năm 2010

Điều kiện tham gia

Bạn có ít nhât một bằng Đại học?

Bạn 32 tuổi hoặc trẻ hơn vào cuối năm nay?

Bạn nói trôi chảy Tiếng Anh và/hoặc Tiếng Pháp?

Bạn là công dân của một quốc gia thành viên?

Quốc gia thành viên

Bài kiểm tra được tổ chức trên toàn thế giới và mở ra cho công dân các quốc gia thành viên trong cuộc tuyển chọn hàng năm – danh sách các quốc gia tham gia được công bố hàng năm và thay đổi từ năm này qua năm khác

Cấu trúc bài thi

Bài kiểm tra bao gồm kiến thức nội dung, tư duy phân tích, khả năng soạn thảo cũng như việc nhận thức về các vấn đề quốc tế. Bài thi mẫu sẽ sớm được tải lên website chính thức của UN, các ứng viên nên kiểm tra website để có thông tin mới nhất

Quá trình tuyển chọn

Bài thi sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2015, dành cho các nhóm nghề sau đây:

  • Quản lí
  • Tài chính
  • Vấn đề pháp lí
  • Thông tin chung
  • Vấn đề xã hội
  • Thống kê xác suất

Bạn đã sẵn sàng nộp hồ sơ ứng tuyển?

Vui lòng truy cập đường dẫn này để có thông tin chi tiết hơn về các vị trí công việc.

Hạn nộp hồ sơ: Giao động từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 tùy vào nhóm công việc mà bạn lựa chọn