Khóa học Quản trị chuỗi cung ứng và Phân tích chuỗi giá trị miễn phí từ trường Đại học hàng đầu thế giới

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC RUTGERS

Khóa học MIỄN PHÍ này là dành cho bạn, nếu :

  1. Bạn đang bắt đầu sự nghiệp trong ngành quản trị chuỗi cung ứng nhưng thiếu nền tảng cơ bản.
  2. Bạn muốn hiểu hơn về những thách thức mà một chuỗi cung ứng phải đối mặt hàng ngày.
  3. Bạn bị cuốn hút bởi cách mà các nền kinh tế toàn cầu liên kết với nhau thông qua sự vận hành của những dòng chảy tiền tệ, hàng hóa và thông tin.

Khóa học bao gồm 1 chuỗi 5 khóa học nhỏ được xây dựng trên nền tảng của 4 khóa học cơ bản: Logistics, Vận hành, Hoạch định và Tìm nguồn cung ứng.

Bạn sẽ được học về: Vận tải, quản trị kho, thiết kế mạng lưới logistics,… Áp dụng các phương pháp như: Six Sigma, Lean,…

Rutgers là một trong nhưng trường đại học công lập hàng đầu và lâu đời nhất của Mỹ về nghiên cứu và đào tạo. Trường hiện xếp thứ 34 toàn nước Mỹ, thứ 52 toàn thế giới về chất lượng đào tạo.

Xem khóa học tạihttps://www.coursera.org/specializations/supply-chain-management

Khóa học Quản trị chuỗi cung ứng và Phân tích chuỗi giá trị miễn phí từ trường Đại học hàng đầu thế giới

____________________________________________________________________

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ILLINOIS

Chuỗi giá trị tập trung vào việc phân tích các giá trị khác nhau từ khách hàng, đo lường đầu vào và đầu ra để đánh giá, tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng cũng như nguồn thặng dư lớn cho công ty và tổ chức.

Bạn sẽ được học về: cách tạo ra các mô hình, phân tích, và tối ưu hóa các giá trị trong kế toán, điều hành và marketing.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:

  • Hiểu làm thế nào để áp dụng các quan điểm tài chính kế toán trong việc điều chỉnh chi phí.
  • Hiểu những tác động của tài chính và phi tài chính lên sự hiểu quả của chiến lược được đề ra, từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp.
  • Hiểu được vai trò của các hoạt động quản lý và cải thiện quy trình hoạt động; tổng hợp thông tin để đưa ra quyết định cho các sáng kiến tổ chức và áp dụng các kỹ thuật phân tích cho các hoạt động điều hành cũng như cải thiện tiến trình vận hành.
  • Hiểu được cách vận hành hệ thống marketing trong giới kinh doanh và những yếu tố tiếp thị khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau để tạo ra giá trị cho người tiêu dùng cũng như tối ưu hóa giá trị lợi nhuận cho công ty, tổ chức.

Xem khóa học tạihttps://www.coursera.org/specializations/value-chain-management

Khóa học Quản trị chuỗi cung ứng và Phân tích chuỗi giá trị miễn phí từ trường Đại học hàng đầu thế giới