Danh mục HS sửa đổi năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi

(HQ Online)- Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã công bố những sửa đổi được chấp nhận vào Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS). Danh mục mới bao gồm 233 tiêu chí sửa đổi tập trung tại các ngành nông nghiệp, hóa học, gỗ, dệt may, kim loại cơ bản, máy móc và các lĩnh vực khác.

HS-Code-Classification-Rules

Vấn đề về môi trường và xã hội là mục tiêu chính cho những thay đổi của HS 2017. Phần lớn những sửa đổi đối với Danh mục lần này được đề nghị bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO).

Với vai trò quan trọng của mã số HS trong việc thu thập số liệu thống kê thương mại, HS 2017 sửa đổi đã tăng cường thêm phạm vi quản lý đối với mặt hàng là cá, các sản phẩm thủy sản, động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật không xương khác nhằm đảm bảo mục đích an ninh lương thực và quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên.

Danh mục lâm sản sửa đổi tăng cường thêm các mã hàng mới bao gồm cả những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Đặc biệt là sự phân tách dữ liệu của mặt hàng gỗ nhiệt đới và gỗ phi nhiệt đới. Việc sửa đổi HS 2017 cũng bao gồm việc tạo ra các phân nhóm mới cho việc giám sát và kiểm soát của một số sản phẩm mây tre đan, theo yêu cầu của Mạng lưới quốc tế mây tre đan (INBAR).

Danh mục HS 2017 sửa đổi nhằm mục đích thông tin chi tiết cho nhiều loại sản phẩm mới được sử dụng như là các mặt hàng thuốc chống sốt rét, đồng thời cũng giới thiệu các phân nhóm mới cho các hóa chất được kiểm soát theo Công ước Vũ khí hóa học (CWC), hóa chất độc hại được kiểm soát theo Công ước Rotterdam và một số chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs) kiểm soát theo Công ước Stockholm.

Các nhóm 69,07 (các sản phẩm gốm sứ không tráng men) và 69.08 (các sản phẩm gốm sứ tráng men) được sáp nhập vào một phân nhóm thuộc ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ không còn phân biệt giữa không tráng men và các sản phẩm tráng men. Trong khi các sản phẩm mới với một khối lượng trao đổi thương mại cao được phân loại vào phân nhóm 6907.90 và 6908.90 ( “khác”).

Chuẩn bị cho thời điểm phát hành vào ngày 1-1-2017, Ban Thư ký WCO đang hoàn thiện bảng tương quan cần thiết giữa các phiên bản cũ và mới của HS, cập nhật các ấn phẩm HS về chú giải, ý kiến phân loại, cơ sở dữ liệu HS. Đồng thời nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời Danh mục HS 2017 theo yêu cầu của Công ước HS, các quốc gia thành viện cũng được khuyến khích để triển khai xây dựng HS 2017 trong Biểu thuế Xuất nhập khẩu của quốc gia.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại link sau nhé:
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/amendments-effective-from-1-january-2017.aspx