Điểm tin Thông tư – Nghị định Xuất Nhập Khẩu tháng 08/2016

Sau đây là một số văn bản pháp luật (thông tư – nghị định) liên quan tới Xuất nhập khẩu, Hải quan, Logistics,… nổi bật trong tháng 08/2016.

Nghị định Xuất Nhập Khẩu

Ngày 17/08/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6813/VPCP-KTTH về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 12/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7820/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Hóa chất vô cơ Sodium Laury Sulphate – Polystep B5 – Srepanol WAC-P.

Ngày 12/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7819/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Chất xử lý hoàn tất vải (làm tăng độ bám màu vải) phân tán trong môi trường chứa nước, dạng lỏng – ECOFIX SB-01, dùng trong xưởng wash hàng may mặc.

Ngày 11/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7722/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra thực tế kho bãi ngoại quan.

Ngày 11/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7718/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Hemoclin.

Ngày 04/08/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 1035/GSQL-GQ1 về việc xử lý tờ khai hàng hóa nhập khẩu đưa hàng về bảo quản.

Ngày 03/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7448/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – Dung dịch ăn mòn vô hại với môi trường SE-200 (Micro soft etching soluntion SE-200) dùng để xử lý bề mặt PCB.

Ngày 01/08/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7342/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy dùng trong nông nghiệp.

Ngày 27/07/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7148/TCHQ-GSQL về đơn vị tính mặt hàng vải dệt kim (vải thun) nhập khẩu.

Ngày 27/07/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7146/TCHQ-GSQL về việc tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.