1.060 container lốp ô tô cũ “vô chủ” tồn đọng ở cảng Hải Phòng

Đến nay, tại cảng Hải Phòng vẫn còn 1.140 container lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng, trong đó có 80 container xác định được chủ sở hữu, 1.060 container không xác định được chủ sở hữu.

op o to

Còn rất nhiều lốp ô tô cũ đang tồn đọng ở cảng Hải Phòng gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: T.Bình.

Dù Hải quan Hải Phòng tích cực xử lý, nhưng hiện nay trên địa bàn vẫn còn tồn đọng một lượng lớn container lốp ô tô đã qua sử dụng như đề cập ở trên.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, qua rà soát đến giữa năm 2014, tại khu vực cảng Hải Phòng còn tồn đọng 3.026 container lốp ô tô đã qua sử dụng, cao su phế liệu. Số hàng tồn đọng này được lưu giữ tại 11 cảng, do 23 hãng tàu vận chuyển về khu vực cảng Hải Phòng.

Sau khi rà soát, thống kê, Hải quan Hải Phòng đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý. Đến nay xử lý 1.880 container.

Số lốp được xử lý theo hướng bán cho các doanh nghiệp đủ điều kiện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định, cho phép mua gồm: Công ty TNHH MTV Duyên Hải (Quân khu 3), Công ty CP kính nổi Chu Lai, Công ty CP xử lý phế liệu rắn Việt Nam, Công ty CP tái tạo năng lượng DVA.

T.Bình
Báo Hải Quan